Visuaalisen markkinointiviestinnän tärkeys

Ihmiset ovat visuaalisia luonnostaan, mutta tämän päivän tietoyhteiskunnassa visuaalisuus kaikkine siihen liittyvine elementteineen korostuu entisestään. Media muokkaa monen muun asian lisäksi markkinointityylejä, ja visuaalisen markkinoinnin tärkeys korostuu erityisesti, kun tietoa etsitään mobiililaitteilla. Kännykät ja tabletit kuuluvat nykyisin joka päiväiseen elämään, joten kampanjoiden on toimittava parhaitenjuuri niissä.

Visuaalisen markkinointimateriaalin suurin etu on, että se herättää katselijoiden huomion, ja onnistuneen materiaalin välityksellä haluttua tietoa saa jaettua mahdollisimman tehokkaasti. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta usein viestiä on tehostettava ainakin muutamalla sanalla, jotta sanoma avautuisi jokaiselle. Poikkeuksena mainittakoon erilaiset ideologiset symbolit ja koodit, jotka riittävät sellaisenaan välittämään halutun viestin kaikille kyseistä symbolijärjestelmää tunteville.

Visuaalinen markkinointiviestintä on kokenut valtavia mullistuksia etenkin parin viime vuosikymmenen aikana, ja tietoyhteiskunta on tuonut mukanaan haasteita ja käytäntöjä, markkinointiviestinnän kanaviin liittyvän murroksen myötä. Eettisyys, vastuullisuus, sukupuolisensitiivisyys ja tarkoituksenmukaisuus ovat asioita, joita markkinointitiimeissä pohditaan nykyisin aivan uudenlaisella tavalla.

Lukuja visuaalisuudesta

Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, on noin 93 % jokapäiväisestä viestinnästämme on visuaalista. Ihmisistä peräti 65 %:n on todettu oppivan asioita ensisijaisesti visuaalisesti. Tutkimuksen mukaan ihminen käsittelee visuaalisen materiaalin 600 000 kertaa nopeammin kuin tekstin. Ihmiset muistavat 10 % kuulemastaan, 20% lukemastaan ja 80% näkemästään. Tässä on melko vankat perustelut sille, että visuaalisen markkinoinnin osuus kokonaismarkkinointiviestinnässä on todella tärkeä. Kokonaisuuden on oltava linjassa, sillä loppujen lopuksi visuaalisen materiaalin tarkoitus on tukea yrityksen sanomaa, eikä päinvastoin.

Mitä tarkoittaa visuaalinen markkinointi?

Visuaalisen markkinoinnin tarkoituksena on yhdistää markkinointiviestit kuviin, grafiikkaan, taulukoihin, videoihin, logoihin, merkkeihin ja muuhun yrityksen julkiseen materiaaliin. Yrityksen visuaalinen ilme onkin parhaimmillaan yhtenäinen kokonaisuus, joka vahvistaa myönteistä yritysmielikuvaa. Visuaalinen markkinoiden tarkoituksena on saattaa graafisella ja mahdollisimman mieleenjäävällä tavalla asiakkaiden tietoisuuteen yrityksen identiteetti ja palvelu. Onnistuneen visuaalisen markkinointivietsinnän avulla yrityksen myyntiä ja voittoa on mahdollista kasvattaa huomattavasti.

Visuaalisen markkinoinnin tavoitteena on vakuuttaa potentiaalinen asiakas siitä, että yritys tai sen kauppaama tuote on jostakin syystä kilpailijaansa parempi. Jotta visuaalisesta markkinoinnista syntyy yhtenäinen ja suunnitelma on helppo ottaa käyttöön, on parasta tehdä tarkka suunnitelma yrityksen visuaaliseen markkinointiin liittyen. Myynninedistämiseen ja markkinointiin tiukasti kuuluva visuaalinen markkinointi on yksi markkinointiviestinnän keskeisimmistä osa-alueista.

Milloin visuaalista markkinointia käytetään?

Visuaalinen markkinoinnin tulisi olla osa yrityksen kokonaismarkkinointia, joten se näkyy oikeastaan kaikessa yrityksen ulkoisessa toiminnassa eri muodoissaan. Käytännössä visuaalinen markkinointi konkretisoituu esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, myymälän esillepanossa, värimaailmassa, näyteikkunoissa, sommittelussa, messuilla, promootioissa, tapahtumamarkkinoinnissa, näyttelyissä, mainonnassa ja tuotekatalogeissa.

Visuaalisen markkinoinnin tavoitteena on yrityksen arvojen-, palvelukulttuurin-, identiteetin-, yrityksen ja sen tuotteiden visualisointi. Visuaalisen materiaalin avulla pyritään rakentamaan yrityskuvaa, vahvistamaan tuotekuvausta ja ostohalua sekä tietysti perimmäisenä ajatuksena pyritään lisäämään yrityksen kannattavuutta kaikin keinoin.

Tietoyhteiskunta, globalisaatio ja ennen kaikkea netin käyttö ovat muuttaneet visuaalisen markkinoinnin linjauksia ja strategioita perustavanlaatuisella tavalla. Aiemmin visuaalinen markkinointi pääsi näkyviin ainoastaan printtijulkaisujen ja TV-mainonnan avulla.

Vaikutuskanavat ovat nykyisiin huomattavasti moninaisemmat, ja tieto kiirii ympäri maailmaa sekunneissa. Viestinsä saa tarvittaessa todella laajan yleisön tietoisuuteen ainoastaan yhdellä klikkauksella, mikä on tuonut omalta osaltaan mukanaan myös uudenlaista vastuuta ja saanut pohtimaan mainonnan eettisyyttä uusista näkövinkkeleistä.

Visuaalisen markkinointiviestinnän välineet

Visuaalinen markkinointiviestintä on laaja käsite, joten siinä käytetään kontekstista riippuen erilaisia välineitä ja materiaaleja. Tärkeintä on, että visuaalinen viestintä tukee yrityksen toiminta-ajatusta ja koko ilme kulkee samassa linjassa, oli kyse sitten esimerkiksi henkilökunnan vaatetuksesta tai tekstityylistä. Visuaalisten materiaalien avulla luodaan mielikuvia potentiaalisille asiakkaille ja kun ne kohdistetaan oikealle kohderyhmälle, on kauppojen tekeminen helpompaa.

Erilaista ilmettä eri tilanteissa välittävät esimerkiksi valitut kuvat, videot, typografia, tuote-esittelyt ja värit. Kaikella on merkityksensä. Vaikka kuva saattaa usein olla ensimmäinen asia, johon asiakas kiinnittää huomiota, ei se välttämättä välitä sanomaansa yhtä tehokkaalla ja eksplisiittisellä tavalla, kuin tekstillä varustettuna. Esimerkiksi monet kehitysyhteistyö- tai hyväntekeväisyysjärjestöt käyttävät nykyisin kampanjoinnissaan kuvia, jotka on varustettu ainoastaan yhdellä lauseella.

Visuaalinen ilme on osa kokonaisuutta ja taitavasti tehty kokonaisuus liitettynä toimivaan tuotteeseen on iso askel eteenpäin myynnin edistämisessä. Vanha sananlasku sanoo, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta markkinoinnin suhteen väärin valittu kuva voi johtaa harhaan enemmän kuin tuhannen sanan verran.

Markkinointikampanjat saavat toisinaan julkisuutta nimenomaan raflaavien kuvien ansiosta, jolloin voikin miettiä, onko taustalla ollut nimenomaan herättää laajan yleisön huomiota polemiikin kautta. Tuolloin tuote jää myös alkuperäistä asiakassegmenttiä laajemman yleisön mieleen, joka voi pitkällä tähtäimellä osoittautua kannattavaksi

Mitä hyötyä on visuaalisesta markkinoinnista?

Visuaalisuuden merkitys markkinointiviestinnässä on kasvanut viime vuosien aikana huomattavasti, sillä valtaosa ihmisistä käyttää tiedonhankinnassaan mobiililaitetta. Tietoa saatavilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta samalla huomio- ja keskittymiskyky yhteen asiaan kerrallaan on lyhyt. Visuaalisen materiaalin avulla herätetään katsojien mielenkiinto ja toisaalta sen avulla voi antaa lisätietoa esimerkiksi tuote-esittelyn muodossa.

Verkkosivujen yhteydessä olevat kuvat ja videot nostavat myös nettisivujen asemaa hakukoneilla. Tähän kannattaa panostaa, sillä suurin osa etsii tietonsa Googlen kautta ja menestyjät haluavat näkyä myös verkossa. Visuaalista materiaalia sisältävät tietopaketit saavat tutkitusti myös enemmän sosiaalisen median jakoja kuin pelkkä teksti. Hakukoneoptimointi onkin yksi markkinointiviestinnän keskeisistä työkaluista.

Visuaalisella markkinointiviestinnällä on suuri merkitys sen usealla eri osa-alueella. Kuvat tekevät tuotteesta todellisen, ja saavat katsojan uskomaan siihen. Toisaalta on muistettava, että kuvamanipulointi on nykypäivänä äärimmäisen helppoa, ja medialukutaitoa olisi hyvä olla ainakin sen verran, että lukemaansa ja näkemäänsä osaa suhtautua asainmukaisen kriittisesti. Hämmästystä herättääkin se, kuinka helposti erilaiset huijausviestit ja jo ensinäkemältä selvästi käsitellyt kuvat saavat ihmisiä menemään lankaan.

 

Visuaalisen markkinointiviestinnän keskeisimmät viestintäkanavat

Visuaalinen viestintä on käytännössä esitteille panoa. Kuulostaa yksinkertaiselle, mutta esitteille panon ja visuaalisen markkinointiviestinnän kanavia on muitakin kuin se ensimmäisenä mieleen juolahtava myymälän hylly.

Visuaalinen markkinointi liikkeessä

Visuaalista viestintää löydät kaikkein selkeimmin vähittäistavarakaupoissa ja tavarataloista erikoistuneisiin butiikkeihin. Visuaalisen markkinoinnin tehtävä vähittäiskaupoissa on luoda viihtyisyyttä ja herättää ostajan ostohalu. Visuaalinen markkinointi alkaa ulkosivusta, näyteikkunoista ja jatkuu sieltä myymälän ilmeeseen ja tuotteiden esillepanojen tyyliin.

Tukkukaupan tai valmistajan ja maahantuojan visuaalinen markkinointi lähestyy kokonaisuutta hieman eri kulmasta. Suuressa roolissa on yrityksen tilojen muotoilukieli ja niiden antama vaikutelma. Jos nämä onnistuvat vakuuttamaan vähittäiskauppiaan, syntyy samanlainen ostohalu kuin ketjun toisessa päässä kuluttajan kohdalla.

Messut ja markkinat

Messut ja markkinat ovat yksi visuaalisen markkinointiviestinnän kanavista. Tällaisia tapahtumia on sekä tukkukauppiaille, maahantuojille ja valmistajille sekä vähittäiskauppaa käyville liikkeille. Messujen ja markkinoiden kohderyhmä on eri, mutta visuaalisen markkinointiviestinnän merkitys yhtä suuri molemmissa.

Kun vähittäiskauppaa pyörittävä yrittäjä tapaa maahantuojan markkinoilla tai messuilla, on laadukkailla, maahantuojan tai valmistajan brändiä tyylikkäästi kuvastavien messuseinien, messuständien, pöytäständien ja roll-up-julisteiden eli lyhyesti messumateriaalien merkitys suuri. Jos vaikutelma luotettavuudesta syntyy, herää yrittäjän kiinnostus tuotteita kohtaan.

Samalla tavalla toimii kuluttajakauppa messu ja markkinatoiminnassa. Kun tuotteiden esillepano on toteutettu tyylikkäästi ja yrityksen brändiä kunnioittaen, on kuluttajan helpompi tehdä ostopäätös kuin sekavan ja suttuisen näköisen ständin kohdalla. Tuotteen laadusta viis, jos visuaalinen markkinointi ei vakuuta.

Visuaalinen markkinointi sähköisesti

Visuaalisen markkinoinnin tärkeimmiksi kanaviksi ovat muodostuneet aivan viime vuosina sähköiset kanavat. Tuotteiden mainostaminen ja niistä tiedottaminen tapahtuu usein verkon välityksellä. Facebookin ja instagramin kaltaiset sosiaalisen median kanavat ovat pullollaan kauniita tuotekuvia, jotka nekin ovat visuaalista markkinointia. Yhtä lailla verkkokaupan esillepano on parhaimmillaan hyvin tehtynä todella tehokasta visuaalista markkinointia. Edellä mainittujen lisäksi sähköiset myyntiesitteet ja jopa verkkomainokset ovat nekin katsottavissa visuaalisen markkinointiviestinnän osa-alueiksi.

Sähköisessä visuaalisessa viestinnässä ei pelkästään voi laskea kauniiden kuvien varaan, vaikka niillä keskeinen rooli onkin. Kuvien lisäksi sanallisen viestinnän on tuettava kokonaisuutta niin, että asiakaskokemus on miellyttävä.

Sähköinen ja perinteinen markkinointi yhteistyössä

Parhaimmillaan sähköinen visuaalinen markkinointi tukee perinteisempää visuaalisen markkinoinnin kanavaa eli tuotteiden esillepanoa. Verkkokaupassa vieraillut asiakas saattaa innostua menemään kivijalkakauppaan vierailemaan ja jos tyylikäs visuaalinen markkinointi jatkuu myös kaupan puolella, asiakkaalla on suurempi houkutus ostaa haluamansa tuote kaupasta kuin jos kauppa olisi pettymys verkkokaupan jälkeen. Sama toimii myös toisinpäin.

Mukavassa kivijalassa vieraillut asiakas on saattanut jäädä pohtimaan jonkin tuotteen ostoa ja vierailee verkkokaupassa. Hyvin suunniteltu verkkokauppa on toiminnallinen ja visualisen markkinoinnin näkökulmasta hyvin tehty eli kuvamaailma on selkeä, kaunis ja riittävän monipuolinen. Kun verkkokaupan visuaalinen markkinointi on tehty suunnitellusti ja riittävän informatiivisesti, ostopolku on intuitiivinen ja tuotteista on riittävästi tietoa, on kivijalassa vierailleen asiakkaan helppo tehdä ostopäätös verkossa.

Mikä on tärkeää?

Tärkeää visuaalisessa viestinnässä kanavasta riippumatta se, että viesti on linjassa koko markkinoinnin kanssa. Viestin tulee olla aito, harkittu ja koskettava. Pelkkä kaunis kuori ei riitä tuottamaan asiakkaalle elämystä, hyvää kokemusta joka johtaa ostotapahtumaan.

Mitä on visuaalinen markkinointiviestintä?

Visuaalinen markkinointiviestintä -käsitepari voi kuulostaa äkkiseltään kysymyksiä herättävältä. Visuaalinen markkinointi on useimmille käsitteenä tuttu, mutta se, että loppuun lisätään ”viestintä”, aiheuttaa hämmennystä. Visuaaliseen viestintään törmää päivittäin, mutta totuus on, että peräti jopa 75 % visuaalisesta viestinnästä menee täysin ohi silmien – sitä ei yksinkertaisesti huomata tai rekisteröidä tietoisella tasolla.

Kuten mitä tahansa asiaa, voidaan visuaalista viestintää toteuttaa joko hyvin tai huonosti. On olemassa yrityksiä, joiden toimintamallissa visuaalinen viestintä on varsin pienessä roolissa. Useimmille yrityksille se on kuitenkin yksi tärkeimmistä markkinointikeinoista, erottuvuustekijä ja keskeinen osa imagoa. Seuraavien rivien myötä pureudumme visuaaliseen markkinointiin ja sen ilmenemismuotoihin. Haluamme tarkentaa, että esiin ottamiamme seikkoja voi tulkita myös muilla tavoilla, eikä alalla valllitse absoluuttista konsensusta.

Visuaalisen markkinoinnin määritelmä

Visuaalinen markkinointi on suomen kielessä terminä melko uusi. Käytännössä sillä tarkoitetaan myynnin tehostamista esillepanojen avulla. Käytännössä visuaalinen markkinointi on kotoisalta kuulostavaa somistamista. Visuaalinen markkinointi -sanapari tulee englannista, Visual Merchandising – termistä.

Visuaalista markkinointia ei tule sekoittaa perinteiseen markkinointiin, jossa siinäkin on visuaalisia elementtejä. Logot, yrityksen värit ynnä muut kokonaismarkkinoinnin osaset otetaan huomioon myös visuaalisessa markkinoinnissa. Hyvässä visuaalisessa markkinointiviestinnässä yrityksen viestittämä ja ilmentämä imago on yhtenäisessä linjassa.

Vaikka termi kuulostaa vaikeaselkoiselta, merkitsee se käytännössä kauppatavaroiden näytteillepanoa myymälätilassa. Markkinointi ei voisi olla konkreettisempaa, kuin kampanjan keskiössä olevien myyntiartikkeleiden sijoitelu mahdollisimman houkuttelevalla ja puhuttelevalla tavalla. Visuaalinen markkinointi tarjoaa mahdollisuuden kauppiaan markkinointilinjauksen konkretisointiin visuaalisin keinoin ja se tarjoaa lisäksi tavan kilpailijoista erottumiseen.

Visuaalisen markkinoinnin elementtejä

Mitä visuaaliseen markkinointiin kuuluu? Kuten jo aiemmin tuli mainittua, huomioidaan visuaalisessa markkinoinnissa yrityksen kokonaismarkkinointi, ja molempien on noudatettava yhtenäistä, markkinointitiimin kanssa sovittua linjaa. Kun liikkeellä on olemassa logo, vakiintunut värimaailma ja valitut fontit, käytetään näitä elementtejä hyväksi myös liiketilan visuaalisessa toteutuksessa. Liikkeen sisustuksen, esittely- ja myyntipöytien sekä hyllyjen värien ja muotojen on toistettava kokonaismarkkinoinnin linjoja.

Mikäli esimerkiksi kaupan logossa liiketunnus on turkoosilla ja teksti harmaalla, käytetään visuaalisessa markkinoinnissa hyväksi näitä värejä. Esittelytasoilla, myyntipöydillä ja hyllyköissä päävärinä voi olla harmaa, mutta jostakin pilkahtaa myös tehostevärinä logon turkoosi. Sesonkien ja kampanjoiden puitteissa joukkoon lisätään muita värejä. Tarkoituksena on, että tietyt värit ja muodot työvät hetkessä mieleen nimenomaan tietyn yrityksen.

Samaa kaavaa noudattaen

Liikkeen ikkunateipit, mahdolliset roll-up-julisteet ja muut sisätiloissa käytettävät mainosmateriaalit on laadittu kokonaismarkkinoinnin näkökulmasta tukemaan visuaalista markkinointia. Visuaalisella markkinoinnin avulla luodaan yrityksen imago. Jopa liikkeessä työskentelevien myyjien vaatteissa on usein mukana visuaalisen markkinoinnin elementtejä, vaikkei tämä olekaan ehdoton sääntö. Värit, logo ja materiaalivalinta heijastavat valittua markkinointilinjaa.

Yrityken imagon rakentaminen on pitkä prosessi, jossa vaaditaan päämäärätietoisuutta, kärsivällisyyttä ja innovatiivisuutta. Visuaalinen silmä ja markkinatuntemus ovat tärkeässä asemassa, sillä kilpailuedun voi saada hyvin pienelläkin seikalla.

Miten visuaalinen markkinointi näkyy liikkeen arjessa?

Visuaalinen markkinointi näkyy liikkeen arjessa myymälään valittujen värien, muotoilun, asettelun ja myyjien vaatteiden kautta. Sen lisäksi kaikki kampanjoihin ja muihin erikoistilanteisiin suunniteltu esillepanomateriaali edustaa visuaalista markkinointia.

Visuaalinen markkinointi ei koskaan ole täysin stabiili tila. Kuten muukin markkinointi, visuaalinen markkinointi ottaa huomioon erilaiset kausiluontoiset vaihtelut, ajankohtaiset tyylit ja trendit. Kausiluontoisia vaihteluita ovat tyypillisimmillään eri sesongit. Vaatemyymälöille tyypillisiä sesonkeja ovat vuodenaikoihin sidonnainen vaihtelu.

Myymälän visuaalinen markkinointiviestintä tukee kauden tuotteiden myyntiä. Yhtä lailla tärkeä sesonki kaikille kaupoille on esimerkiksi joulu tai koulunaloitus. Joulun tullen kannattaa tarkkailla eri kauppojen tapaa markkinoida joulusesongin tuotteita. Visuaalisessa markkinointiviestinnässä huomaa tuolloin merkittäviä eroja. Joulusesonki onkin erinomainen mahdolllisuus sen huomioimiseen, onko visuaaliseen markkinointiin ymmärretty panostaa liikkeessä vai ei.

Kuka tekee visuaalista markkinointia?

Visuaalista markkinointia tekevät siihen erikoistuneet markkinoinnin ammattilaiset. Käytännössä roolia on aiemmin kutsuttu somistajaksi. Visuaaliseen viestintään erikoistunut markkinoija on saanut koulutuksen tehtävään joko suoraan kyseiseen tehtävään tai on koulutukseltaan sisustussuunnittelija.

Visuaalisella media-alalla on nykyisin selvää ylitarjontaa, joten yritykset voivat poimia leipiinsä parhaat päältä. Kilpailu on kovaa, joten huippujengin rakentaminen on pitkällä tähtäimellä kannattavin ratkaisu. Moni firma turvautuu mielellään myös työharjoittelijoihin ja määräaikaisia työsopimuksia tekeviin työntekijöihin. Käytäntö ei tietenkään ole työntekijän kannalta kaikkein optimaalisin tilanne, mutta työmarkkinatilanne on äärimmäisen kova lähes alalla kuin alalla. Ehdot ovat toiset, kuin esimerkiksi 30 vuotta sitten, jolloin työpaikasta saattoi hyvinkin tulla eläkevirka.

Tärkeä osa visuaalisen markkinoijan ammattitaitoa on osata ottaa huomioon liikkeen muun markkinoinnin linjaukset ja toteuttaa esillepano niitä noudattaen. Hyvä visuaalinen markkinoija tuottaa potentiaaliselle ostajalle kaupassa käynnistä aidosti vaikuttavan elämyksen. Jos elämys johtaa myyntiin, on visuaalinen markkinoija onnistunut tehtävässään.

Trendit ja suuntaukset muuttuvat hektisen vähittäiskaupan alalla jatkuvasti, joten ammattitaidon säilyttämiseksi ja ylläpitämiseksi on tärkeä seurata sitä, mitä markkinoinnin maailmassa tapahtuu. Innostus työhön välittyy asiakkaille, ja onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi on pyrittävä säilyttämään palo visuaalisuuteen ja uusiutua jatkuvasti omien ideoiden toteuttamisessa ja markkinointisanoman välittämisessä.

Vuodenajat ja sesongit näkyvät myymälöiden ja liiketilojen ilmeessä ympäri vuoden, ja erilaiset kausikamppanjat tuovat somistustyöhön ja esillepanojen toteuttamiseen rytmiä ja jatkuvuutta. Esillepanoissa on tärkeää ajatella liikkeen imagon ja brändin ohella myös kohderyhmää: mitä juuri meidän asiakkaamme arvostavat, ja minkälaiset esillepanot edesauttaisivat myyjän kannalta suotuisan ostopäätöksen tekoa.

Näihin kysymyksiin vastaaminen on ensiarvoisen tärkeää silloin, kun tavoitteena on uuden kampanjan suunnittelu ja toteutus. Ketjuliikkeiden kohdalla joko maajohtajan alaisuudessa toimiva ryhmä tai konsernin kansainvälinen markkinointitiimi vastaa siitä, millainen ulkoasu kullakin liikkeellä on oltava. Tämän vuoksi paikallisille visuaalisesta puolesta vastaaville henkilöille jääkin lähinnä ylemmältä tasolta tulevien linjausten ja näkemysten toteuttaminen ilman todellista päätäntävaltaa.