Visuaalisen markkinointiviestinnän tärkeys

Median vastaanottovälineet ovat muokanneet monen muun asian lisäksi markkinointityylejä. Visuaalisen markkinoinnin tärkeys korostuu erityisesti, kun tietoa etsitään mobiililaitteilla tai tableteilla. Ihmiset ovat visuaalisia luonnostaan, mutta tämän päivän tietoyhteiskunnassa se korostuu entisestään. Visuaalisen markkinointimateriaalin suurimmat edut ovat, että ne herättävät katselijoiden huomion ja onnistuneen materiaalin välityksellä pystytään jakamaan haluttua tietoa tehokkaasti.

Lukuja visuaalisuudesta

Noin 93% jokapäiväisestä kommunikaatiostamme on visuaalista. Ihmisistä 65% on todettu oppivan asioita ensisijaisesti visuaalisesti. Tutkimuksen mukaan ihminen käsittelee visuaalisen materiaalin 600 000 kertaa nopeammin kuin tekstin. Ihmiset muistavat 10% kuulemastaan, 20% lukemastaan ja 80% näkemästään. Tässä jo lukuisia syitä, miksi visuaalisen markkinoinnin osuus kokonaismarkkinointiviestinnässä on todella tärkeä. Kokonaisuuden on oltava linjassa, sillä loppujen lopuksi visuaalisen materiaalin tarkoitus on tukea yrityksen sanomaa, eikä päinvastoin.

Mitä tarkoittaa visuaalinen markkinointi?

Visuaalisen markkinoinnin tarkoituksena on yhdistää markkinointiviestit kuviin, grafiikkaan, taulukoihin, videoihin, logoihin, merkkeihin ja muuhun yrityksen julkiseen materiaaliin. Yrityksen visuaalinen ilme onkin parhaimmillaan yhtenäinen kokonaisuus, joka vahvistaa haluttua yritysmielikuvaa. Jotta visuaalisesta markkinoinnista syntyy yhtenäinen ja suunnitelma on helppo ottaa käyttöön, on parasta tehdä tarkka suunnitelma yrityksen visuaaliseen markkinointiin liittyen.

Milloin visuaalista markkinointia käytetään?

Visuaalinen markkinoinnin tulisi olla osa yrityksen kokonaismarkkinointia, joten se näkyy oikeastaan kaikessa yrityksen ulkoisessa toiminnassa eri muodoissaan. Käytännössä visuaalinen markkinointi näkyy esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, myymälän esillepanossa, värimaailmassa, näyteikkunoissa, sommittelussa, messuilla, promootioissa, tapahtumamarkkinoinnissa, näyttelyissä, mainonnassa ja tuotekatalogeissa.

Visuaalisen markkinoinnin tavoitteena on yrityksen arvojen-, palvelukulttuurin-, identiteetin-, yrityksen ja sen tuotteiden visualisointi. Visuaalisen materiaalin avulla pyritään rakentamaan yrityskuvaa, vahvistamaan tuotekuvausta ja ostohalua sekä tietysti perimmäisenä ajatuksena pyritään lisäämään yrityksen kannattavuutta kaikin keinoin.

Visuaalisen markkinointiviestinnän välineet

Visuaalinen markkinointiviestintä on laaja käsite, niinpä siinä voidaan eri tilanteista riippuen käyttää erilaisia välineitä ja materiaaleja. Tärkeintä on, että visuaalinen viestintä tukee yrityksen toiminta-ajatusta ja koko ilme kulkee samassa linjassa, oli kyse sitten henkilökunnan vaatetuksesta tai tekstityylistä. Visuaalisten materiaalien avulla luodaan mielikuvia potentiaalisille asiakkaille ja kun ne kohdistetaan oikealle kohderyhmälle, on kauppojen tekeminen helpompaa.

Erilaista ilmettä eri tilanteissa tuovat esimerkiksi valitut kuvat, videot, typografia, tuote-esittelyt, värit. Kaikella on merkityksensä. Vaikka esimerkiksi kuva saattaa olla ensimmäinen asia mihin asiakas kiinnittää huomionsa, ei se kuitenkaan ole mitään ilman tekstiä. Visuaalinen ilme on osa kokonaisuutta ja taitavasti tehty kokonaisuus liitettynä toimivaan tuotteeseen on iso askel eteenpäin myynnin edistämisessä. Vanha sananlasku sanoo, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta markkinoinnin suhteen väärin valittu kuva voi johtaa harhaan enemmän kuin tuhannen sanan verran.

Mitä hyötyjä on visuaalisesta markkinoinnista?

Visuaalisuudella on entistäkin suurempi merkitys nykyajan teknologialla, sillä suurin osa ihmisistä etsii tietonsa tällä hetkellä älypuhelimellaan tai tabletillaan. Ihmisillä on tietoa saatavilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta samalla ihmisten huomiokyky yhteen asiaan kerrallaan on lyhyt. Visuaalisen materiaalin avulla herätetäänkin katsojien mielenkiinto ja toisaalta sen avulla voi antaa lisätietoa esimerkiksi tuote-esittelyn muodossa. Visuaalista sisältöä on helpompi ymmärtää ja kun mielenkiinto on herätetty voi kuvatekstin jälkeen asiakas siirtyä tutustumaan aiheeseen tarkemmin.

Verkkosivujen yhteydessä olevat kuvat ja videot nostavat myös nettisivujen asemaa hakukoneilla. Tähän kannattaa panostaa, sillä suurin osa etsii tietonsa Googlen kautta ja menestyjät haluavat näkyä myös verkossa. Visuaalista materiaalia sisältävät tietopaketit saavat tutkitusti myös enemmän sosiaalisen median jakoja kuin pelkkä teksti.

Visuaalisella markkinointiviestinnällä on suuri merkitys sen usealla eri osa-alueella. Kuvat tekevät tuotteesta todellisen ja saavat katsojan uskomaan siihen. Visuaalinen markkinointi on siis tärkeä osa kokonaisuutta ja tulevat menestyjätkin siihen panostavat.

Visuaalisen markkinointiviestinnän keskeisimmät viestintäkanavat

Visuaalinen viestintä on käytännössä esitteille panoa. Kuulostaa yksinkertaiselle, mutta esitteille panon ja visuaalisen markkinointiviestinnän kanavia on muitakin kuin se ensimmäisenä mieleen juolahtava myymälän hylly.

Visuaalinen markkinointi liikkeessä

Visuaalista viestintää löydät kaikkein selkeimmin vähittäistavarakaupoissa ja tavarataloista erikoistuneisiin butiikkeihin. Visuaalisen markkinoinnin tehtävä vähittäiskaupoissa on luoda viihtyisyyttä ja herättää ostajan ostohalu. Visuaalinen markkinointi alkaa ulkosivusta, näyteikkunoista ja jatkuu sieltä myymälän ilmeeseen ja tuotteiden esillepanojen tyyliin.

Tukkukaupan tai valmistajan ja maahantuojan visuaalinen markkinointi lähestyy kokonaisuutta hieman eri kulmasta. Suuressa roolissa on yrityksen tilojen muotoilukieli ja niiden antama vaikutelma. Jos nämä onnistuvat vakuuttamaan vähittäiskauppiaan, syntyy samanlainen ostohalu kuin ketjun toisessa päässä kuluttajan kohdalla.

Messut ja markkinat

Messut ja markkinat ovat yksi visuaalisen markkinointiviestinnän kanavista. Tällaisia tapahtumia on sekä tukkukauppiaille, maahantuojille ja valmistajille sekä vähittäiskauppaa käyville liikkeille. Messujen ja markkinoiden kohderyhmä on eri, mutta visuaalisen markkinointiviestinnän merkitys yhtä suuri molemmissa.

Kun vähittäiskauppaa pyörittävä yrittäjä tapaa maahantuojan markkinoilla tai messuilla, on laadukkailla, maahantuojan tai valmistajan brändiä tyylikkäästi kuvastavien messuseinien, messuständien, pöytäständien ja roll-up-julisteiden eli lyhyesti messumateriaalien merkitys suuri. Jos vaikutelma luotettavuudesta syntyy, herää yrittäjän kiinnostus tuotteita kohtaan.

Samalla tavalla toimii kuluttajakauppa messu ja markkinatoiminnassa. Kun tuotteiden esillepano on toteutettu tyylikkäästi ja yrityksen brändiä kunnioittaen, on kuluttajan helpompi tehdä ostopäätös kuin sekavan ja suttuisen näköisen ständin kohdalla. Tuotteen laadusta viis, jos visuaalinen markkinointi ei vakuuta.

Visuaalinen markkinointi sähköisesti

Visuaalisen markkinoinnin tärkeimmiksi kanaviksi ovat muodostuneet aivan viime vuosina sähköiset kanavat. Tuotteiden mainostaminen ja niistä tiedottaminen tapahtuu usein verkon välityksellä. Facebookin ja instagramin kaltaiset sosiaalisen median kanavat ovat pullollaan kauniita tuotekuvia, jotka nekin ovat visuaalista markkinointia. Yhtä lailla verkkokaupan esillepano on parhaimmillaan hyvin tehtynä todella tehokasta visuaalista markkinointia. Edellä mainittujen lisäksi sähköiset myyntiesitteet ja jopa verkkomainokset ovat nekin katsottavissa visuaalisen markkinointiviestinnän osa-alueiksi.

Sähköisessä visuaalisessa viestinnässä ei pelkästään voi laskea kauniiden kuvien varaan, vaikka niillä keskeinen rooli onkin. Kuvien lisäksi sanallisen viestinnän on tuettava kokonaisuutta niin, että asiakaskokemus on miellyttävä.

Sähköinen ja perinteinen markkinointi yhteistyössä

Parhaimmillaan sähköinen visuaalinen markkinointi tukee perinteisempää visuaalisen markkinoinnin kanavaa eli tuotteiden esillepanoa. Verkkokaupassa vieraillut asiakas saattaa innostua menemään kivijalkakauppaan vierailemaan ja jos tyylikäs visuaalinen markkinointi jatkuu myös kaupan puolella, asiakkaalla on suurempi houkutus ostaa haluamansa tuote kaupasta kuin jos kauppa olisi pettymys verkkokaupan jälkeen. Sama toimii myös toisinpäin.

Mukavassa kivijalassa vieraillut asiakas on saattanut jäädä pohtimaan jonkin tuotteen ostoa ja vierailee verkkokaupassa. Hyvin suunniteltu verkkokauppa on toiminnallinen ja visualisen markkinoinnin näkökulmasta hyvin tehty eli kuvamaailma on selkeä, kaunis ja riittävän monipuolinen. Kun verkkokaupan visuaalinen markkinointi on tehty suunnitellusti ja riittävän informatiivisesti, ostopolku on intuitiivinen ja tuotteista on riittävästi tietoa, on kivijalassa vierailleen asiakkaan helppo tehdä ostopäätös verkossa.

Mikä on tärkeää?

Tärkeää visuaalisessa viestinnässä kanavasta riippumatta se, että viesti on linjassa koko markkinoinnin kanssa. Viestin tulee olla aito, harkittu ja koskettava. Pelkkä kaunis kuori ei riitä tuottamaan asiakkaalle elämystä, hyvää kokemusta joka johtaa ostotapahtumaan.

Mitä on visuaalinen markkinointiviestintä?

Olet varmasti kuullut joskus sanaparin ‘visuaalinen markkinointiviestintä’ ja olet miettinyt, mitä se tarkoittaa. Onko se lehtimainostamista – vai mitä se on? Visuaaliseen viestintään törmäät päivittäin. Todellisuudessa sinulta ja meiltä kaikilta kuluttajilta menee jopa 75% visuaalisesta viestinnästä täysin ohi silmien – emme huomaa sitä tai rekisteröi tietoisella tasolla sitä.

Visuaalista viestintää voidaan toteuttaa hyvin tai heikosti. On olemassa yrityksiä, joiden toimintamallissa visuaalinen viestintä on varsin pienessä roolissa. Useimmille yrityksille se on kuitenkin yksi tärkeimmistä markkinointikeinoista, erottuvuustekijä ja keskeinen osa imagoa. Pureudumme visuaaliseen markkinointiin ja sen erilaisiin elementteihin alla.

Visuaalisen markkinoinnin määritelmä

Visuaalinen markkinointi on suomen kielessä terminä melko uusi. Käytännössä sillä tarkoitetaan myynnin tehostamista esillepanojen avulla. Kuulostaako jo tutulta? Vanhalta nimeltään visuaalinen markkinointi oli somistamista. Sanapari tulee englannista, termistä Visual Merchandising. Visuaalista markkinointia ei siis tule sekoittaa perinteiseen markkinointiin, jossa siinäkin on visuaalisia elementtejä. Logot, yrityksen värit ynnä muut kokonaismarkkinoinnin elementit otetaan huomioon myös visuaalisessa markkinoinnissa. Hyvässä visuaalisessa markkinointiviestinnässä yrityksen visuaalinen imago on kaikessa yhtenäinen.

Käytännössä kyseessä on siis kauppatavaroiden näytteille pano myymälätilassa. Se on erittäin konkreettista tuotteiden markkinointia visuaalisin keinoin ja myös keino erottautua muista sekä rakentaa liikkeen tunnettuutta.

Visuaalisen markkinoinnin elementtejä

Mitä visuaaliseen markkinointiin kuuluu? Kuten jo aiemmin on mainittu, visuaalinen markkinointi ottaa huomioon yrityksen kokonaismarkkinoinnin, jotta ne ovat yhdessä linjassa. Kun liikkeellä on olemassa logo, yrityksen värimaailma ja valitut fontit, käytetään näitä elementtejä hyväksi myös liiketilan eli kaupan visuaalisessa viestinnässä. Sen sisustus, esittely- ja myyntipöytien, hyllyjen värit ja muodot toistavat kokonaismarkkinoinnin linjoja.

Esimerkiksi jos kaupan logossa liiketunnus turkoosilla ja teksti harmaalla, käytetään visuaalisessa markkinoinnissa hyväksi näitä värejä. Esittelytasoilla, myyntipöydillä, hyllyköissä päävärinä voi olla harmaa, mutta jostakin pilkahtaa myös logon turkoosia tehosteena. Yhtä lailla liikkeen ikkunateipit, mahdolliset roll-up-julisteet ynnä muut sisätiloissa käytettävät mainosmateriaalit on laadittu kokonaismarkkinoinnin näkökulmasta tukemaan visuaalista markkinointia. Visuaalisella markkinoinnilla luodaan yrityksen imago. Jopa liikkeessä työskentelevien myyjien vaatteissa on mukana visuaalisen markkinoinnin elementtejä. Värit, logo ja materiaalivalinta heijastavat valittua markkinointilinjaa.

Miten visuaalinen markkinointi näkyy liikkeen arjessa?

Visuaalinen markkinointi näkyy liikkeen arjessa jo aiemmin mainittuina myymälän ilmeenä väreissä, muodoissa, asettelussa ja myyjien vaatteissa. Sen lisäksi kaikki kampanjoihin ja muihin erikoistilanteisiin suunniteltu esillepanomateriaali edustaa visuaalista markkinointia.

Visuaalinen markkinointi ei koskaan ole täysin stabiili tila. Kuten muukin markkinointi, visuaalinen markkinointi ottaa huomioon erilaiset kausiluontoiset vaihtelut, ajankohtaiset tyylit ja trendit. Kausiluontoisia vaihteluita ovat tyypillisimmillään eri sesongit. Vaatemyymälöille tyypillisiä sesonkeja ovat vuodenaikoihin sidonnainen vaihtelu. Myymälän visuaalinen markkinointiviestintä tukee kauden tuotteiden myyntiä. Yhtä lailla tärkeä sesonki kaikille kaupoille on esimerkiksi joulu. Joulun tullen kannattaa tarkkailla eri kauppojen tapaa markkinoida joulusesongin tuotteita. Huomaat nopeasti suuria eroja visuaalisessa markkinointiviestinnässä, ja ehkä saatat huomata senkin, onko visuaaliseen markkinointiin ymmärretty panostaa liikkeessä.

Kuka tekee visuaalista markkinointia?

Visuaalista markkinointia tekevät siihen erikoistuneet markkinoinnin ammattilaiset. Käytännössä roolia on aiemmin kutsuttu somistajaksi. Visuaaliseen viestintään erikoistunut markkinoija on saanut koulutuksen tehtävään joko suoraan kyseiseen tehtävään tai on koulutukseltaan sisustussuunnittelija. Tärkeä osa visuaalisen markkinoijan ammattitaitoa on osata ottaa huomioon liikkeen muun markkinoinnin linjaukset ja toteuttaa esillepano niitä noudattaen. Hyvä visuaalinen markkinoija tuottaa potentiaaliselle ostajalle kaupassa käynnistä aidosti vaikuttavan elämyksen. Jos elämys johtaa myyntiin, on visuaalinen markkinoija onnistunut tehtävässään.