Olet varmasti kuullut joskus sanaparin ‘visuaalinen markkinointiviestintä’ ja olet miettinyt, mitä se tarkoittaa. Onko se lehtimainostamista – vai mitä se on? Visuaaliseen viestintään törmäät päivittäin. Todellisuudessa sinulta ja meiltä kaikilta kuluttajilta menee jopa 75% visuaalisesta viestinnästä täysin ohi silmien – emme huomaa sitä tai rekisteröi tietoisella tasolla sitä.

Visuaalista viestintää voidaan toteuttaa hyvin tai heikosti. On olemassa yrityksiä, joiden toimintamallissa visuaalinen viestintä on varsin pienessä roolissa. Useimmille yrityksille se on kuitenkin yksi tärkeimmistä markkinointikeinoista, erottuvuustekijä ja keskeinen osa imagoa. Pureudumme visuaaliseen markkinointiin ja sen erilaisiin elementteihin alla.

Visuaalisen markkinoinnin määritelmä

Visuaalinen markkinointi on suomen kielessä terminä melko uusi. Käytännössä sillä tarkoitetaan myynnin tehostamista esillepanojen avulla. Kuulostaako jo tutulta? Vanhalta nimeltään visuaalinen markkinointi oli somistamista. Sanapari tulee englannista, termistä Visual Merchandising. Visuaalista markkinointia ei siis tule sekoittaa perinteiseen markkinointiin, jossa siinäkin on visuaalisia elementtejä. Logot, yrityksen värit ynnä muut kokonaismarkkinoinnin elementit otetaan huomioon myös visuaalisessa markkinoinnissa. Hyvässä visuaalisessa markkinointiviestinnässä yrityksen visuaalinen imago on kaikessa yhtenäinen.

Käytännössä kyseessä on siis kauppatavaroiden näytteille pano myymälätilassa. Se on erittäin konkreettista tuotteiden markkinointia visuaalisin keinoin ja myös keino erottautua muista sekä rakentaa liikkeen tunnettuutta.

Visuaalisen markkinoinnin elementtejä

Mitä visuaaliseen markkinointiin kuuluu? Kuten jo aiemmin on mainittu, visuaalinen markkinointi ottaa huomioon yrityksen kokonaismarkkinoinnin, jotta ne ovat yhdessä linjassa. Kun liikkeellä on olemassa logo, yrityksen värimaailma ja valitut fontit, käytetään näitä elementtejä hyväksi myös liiketilan eli kaupan visuaalisessa viestinnässä. Sen sisustus, esittely- ja myyntipöytien, hyllyjen värit ja muodot toistavat kokonaismarkkinoinnin linjoja.

Esimerkiksi jos kaupan logossa liiketunnus turkoosilla ja teksti harmaalla, käytetään visuaalisessa markkinoinnissa hyväksi näitä värejä. Esittelytasoilla, myyntipöydillä, hyllyköissä päävärinä voi olla harmaa, mutta jostakin pilkahtaa myös logon turkoosia tehosteena. Yhtä lailla liikkeen ikkunateipit, mahdolliset roll-up-julisteet ynnä muut sisätiloissa käytettävät mainosmateriaalit on laadittu kokonaismarkkinoinnin näkökulmasta tukemaan visuaalista markkinointia. Visuaalisella markkinoinnilla luodaan yrityksen imago. Jopa liikkeessä työskentelevien myyjien vaatteissa on mukana visuaalisen markkinoinnin elementtejä. Värit, logo ja materiaalivalinta heijastavat valittua markkinointilinjaa.

Miten visuaalinen markkinointi näkyy liikkeen arjessa?

Visuaalinen markkinointi näkyy liikkeen arjessa jo aiemmin mainittuina myymälän ilmeenä väreissä, muodoissa, asettelussa ja myyjien vaatteissa. Sen lisäksi kaikki kampanjoihin ja muihin erikoistilanteisiin suunniteltu esillepanomateriaali edustaa visuaalista markkinointia.

Visuaalinen markkinointi ei koskaan ole täysin stabiili tila. Kuten muukin markkinointi, visuaalinen markkinointi ottaa huomioon erilaiset kausiluontoiset vaihtelut, ajankohtaiset tyylit ja trendit. Kausiluontoisia vaihteluita ovat tyypillisimmillään eri sesongit. Vaatemyymälöille tyypillisiä sesonkeja ovat vuodenaikoihin sidonnainen vaihtelu. Myymälän visuaalinen markkinointiviestintä tukee kauden tuotteiden myyntiä. Yhtä lailla tärkeä sesonki kaikille kaupoille on esimerkiksi joulu. Joulun tullen kannattaa tarkkailla eri kauppojen tapaa markkinoida joulusesongin tuotteita. Huomaat nopeasti suuria eroja visuaalisessa markkinointiviestinnässä, ja ehkä saatat huomata senkin, onko visuaaliseen markkinointiin ymmärretty panostaa liikkeessä.

Kuka tekee visuaalista markkinointia?

Visuaalista markkinointia tekevät siihen erikoistuneet markkinoinnin ammattilaiset. Käytännössä roolia on aiemmin kutsuttu somistajaksi. Visuaaliseen viestintään erikoistunut markkinoija on saanut koulutuksen tehtävään joko suoraan kyseiseen tehtävään tai on koulutukseltaan sisustussuunnittelija. Tärkeä osa visuaalisen markkinoijan ammattitaitoa on osata ottaa huomioon liikkeen muun markkinoinnin linjaukset ja toteuttaa esillepano niitä noudattaen. Hyvä visuaalinen markkinoija tuottaa potentiaaliselle ostajalle kaupassa käynnistä aidosti vaikuttavan elämyksen. Jos elämys johtaa myyntiin, on visuaalinen markkinoija onnistunut tehtävässään.