Visuaalinen viestintä on käytännössä esitteille panoa. Kuulostaa yksinkertaiselle, mutta esitteille panon ja visuaalisen markkinointiviestinnän kanavia on muitakin kuin se ensimmäisenä mieleen juolahtava myymälän hylly.

Visuaalinen markkinointi liikkeessä

Visuaalista viestintää löydät kaikkein selkeimmin vähittäistavarakaupoissa ja tavarataloista erikoistuneisiin butiikkeihin. Visuaalisen markkinoinnin tehtävä vähittäiskaupoissa on luoda viihtyisyyttä ja herättää ostajan ostohalu. Visuaalinen markkinointi alkaa ulkosivusta, näyteikkunoista ja jatkuu sieltä myymälän ilmeeseen ja tuotteiden esillepanojen tyyliin.

Tukkukaupan tai valmistajan ja maahantuojan visuaalinen markkinointi lähestyy kokonaisuutta hieman eri kulmasta. Suuressa roolissa on yrityksen tilojen muotoilukieli ja niiden antama vaikutelma. Jos nämä onnistuvat vakuuttamaan vähittäiskauppiaan, syntyy samanlainen ostohalu kuin ketjun toisessa päässä kuluttajan kohdalla.

Messut ja markkinat

Messut ja markkinat ovat yksi visuaalisen markkinointiviestinnän kanavista. Tällaisia tapahtumia on sekä tukkukauppiaille, maahantuojille ja valmistajille sekä vähittäiskauppaa käyville liikkeille. Messujen ja markkinoiden kohderyhmä on eri, mutta visuaalisen markkinointiviestinnän merkitys yhtä suuri molemmissa.

Kun vähittäiskauppaa pyörittävä yrittäjä tapaa maahantuojan markkinoilla tai messuilla, on laadukkailla, maahantuojan tai valmistajan brändiä tyylikkäästi kuvastavien messuseinien, messuständien, pöytäständien ja roll-up-julisteiden eli lyhyesti messumateriaalien merkitys suuri. Jos vaikutelma luotettavuudesta syntyy, herää yrittäjän kiinnostus tuotteita kohtaan.

Samalla tavalla toimii kuluttajakauppa messu ja markkinatoiminnassa. Kun tuotteiden esillepano on toteutettu tyylikkäästi ja yrityksen brändiä kunnioittaen, on kuluttajan helpompi tehdä ostopäätös kuin sekavan ja suttuisen näköisen ständin kohdalla. Tuotteen laadusta viis, jos visuaalinen markkinointi ei vakuuta.

Visuaalinen markkinointi sähköisesti

Visuaalisen markkinoinnin tärkeimmiksi kanaviksi ovat muodostuneet aivan viime vuosina sähköiset kanavat. Tuotteiden mainostaminen ja niistä tiedottaminen tapahtuu usein verkon välityksellä. Facebookin ja instagramin kaltaiset sosiaalisen median kanavat ovat pullollaan kauniita tuotekuvia, jotka nekin ovat visuaalista markkinointia. Yhtä lailla verkkokaupan esillepano on parhaimmillaan hyvin tehtynä todella tehokasta visuaalista markkinointia. Edellä mainittujen lisäksi sähköiset myyntiesitteet ja jopa verkkomainokset ovat nekin katsottavissa visuaalisen markkinointiviestinnän osa-alueiksi.

Sähköisessä visuaalisessa viestinnässä ei pelkästään voi laskea kauniiden kuvien varaan, vaikka niillä keskeinen rooli onkin. Kuvien lisäksi sanallisen viestinnän on tuettava kokonaisuutta niin, että asiakaskokemus on miellyttävä.

Sähköinen ja perinteinen markkinointi yhteistyössä

Parhaimmillaan sähköinen visuaalinen markkinointi tukee perinteisempää visuaalisen markkinoinnin kanavaa eli tuotteiden esillepanoa. Verkkokaupassa vieraillut asiakas saattaa innostua menemään kivijalkakauppaan vierailemaan ja jos tyylikäs visuaalinen markkinointi jatkuu myös kaupan puolella, asiakkaalla on suurempi houkutus ostaa haluamansa tuote kaupasta kuin jos kauppa olisi pettymys verkkokaupan jälkeen. Sama toimii myös toisinpäin.

Mukavassa kivijalassa vieraillut asiakas on saattanut jäädä pohtimaan jonkin tuotteen ostoa ja vierailee verkkokaupassa. Hyvin suunniteltu verkkokauppa on toiminnallinen ja visualisen markkinoinnin näkökulmasta hyvin tehty eli kuvamaailma on selkeä, kaunis ja riittävän monipuolinen. Kun verkkokaupan visuaalinen markkinointi on tehty suunnitellusti ja riittävän informatiivisesti, ostopolku on intuitiivinen ja tuotteista on riittävästi tietoa, on kivijalassa vierailleen asiakkaan helppo tehdä ostopäätös verkossa.

Mikä on tärkeää?

Tärkeää visuaalisessa viestinnässä kanavasta riippumatta se, että viesti on linjassa koko markkinoinnin kanssa. Viestin tulee olla aito, harkittu ja koskettava. Pelkkä kaunis kuori ei riitä tuottamaan asiakkaalle elämystä, hyvää kokemusta joka johtaa ostotapahtumaan.