Ihmiset ovat visuaalisia luonnostaan, mutta tämän päivän tietoyhteiskunnassa visuaalisuus kaikkine siihen liittyvine elementteineen korostuu entisestään. Media muokkaa monen muun asian lisäksi markkinointityylejä, ja visuaalisen markkinoinnin tärkeys korostuu erityisesti, kun tietoa etsitään mobiililaitteilla. Kännykät ja tabletit kuuluvat nykyisin joka päiväiseen elämään, joten kampanjoiden on toimittava parhaitenjuuri niissä.

Visuaalisen markkinointimateriaalin suurin etu on, että se herättää katselijoiden huomion, ja onnistuneen materiaalin välityksellä haluttua tietoa saa jaettua mahdollisimman tehokkaasti. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta usein viestiä on tehostettava ainakin muutamalla sanalla, jotta sanoma avautuisi jokaiselle. Poikkeuksena mainittakoon erilaiset ideologiset symbolit ja koodit, jotka riittävät sellaisenaan välittämään halutun viestin kaikille kyseistä symbolijärjestelmää tunteville.

Visuaalinen markkinointiviestintä on kokenut valtavia mullistuksia etenkin parin viime vuosikymmenen aikana, ja tietoyhteiskunta on tuonut mukanaan haasteita ja käytäntöjä, markkinointiviestinnän kanaviin liittyvän murroksen myötä. Eettisyys, vastuullisuus, sukupuolisensitiivisyys ja tarkoituksenmukaisuus ovat asioita, joita markkinointitiimeissä pohditaan nykyisin aivan uudenlaisella tavalla.

Lukuja visuaalisuudesta

Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, on noin 93 % jokapäiväisestä viestinnästämme on visuaalista. Ihmisistä peräti 65 %:n on todettu oppivan asioita ensisijaisesti visuaalisesti. Tutkimuksen mukaan ihminen käsittelee visuaalisen materiaalin 600 000 kertaa nopeammin kuin tekstin. Ihmiset muistavat 10 % kuulemastaan, 20% lukemastaan ja 80% näkemästään. Tässä on melko vankat perustelut sille, että visuaalisen markkinoinnin osuus kokonaismarkkinointiviestinnässä on todella tärkeä. Kokonaisuuden on oltava linjassa, sillä loppujen lopuksi visuaalisen materiaalin tarkoitus on tukea yrityksen sanomaa, eikä päinvastoin.

Mitä tarkoittaa visuaalinen markkinointi?

Visuaalisen markkinoinnin tarkoituksena on yhdistää markkinointiviestit kuviin, grafiikkaan, taulukoihin, videoihin, logoihin, merkkeihin ja muuhun yrityksen julkiseen materiaaliin. Yrityksen visuaalinen ilme onkin parhaimmillaan yhtenäinen kokonaisuus, joka vahvistaa myönteistä yritysmielikuvaa. Visuaalinen markkinoiden tarkoituksena on saattaa graafisella ja mahdollisimman mieleenjäävällä tavalla asiakkaiden tietoisuuteen yrityksen identiteetti ja palvelu. Onnistuneen visuaalisen markkinointivietsinnän avulla yrityksen myyntiä ja voittoa on mahdollista kasvattaa huomattavasti.

Visuaalisen markkinoinnin tavoitteena on vakuuttaa potentiaalinen asiakas siitä, että yritys tai sen kauppaama tuote on jostakin syystä kilpailijaansa parempi. Jotta visuaalisesta markkinoinnista syntyy yhtenäinen ja suunnitelma on helppo ottaa käyttöön, on parasta tehdä tarkka suunnitelma yrityksen visuaaliseen markkinointiin liittyen. Myynninedistämiseen ja markkinointiin tiukasti kuuluva visuaalinen markkinointi on yksi markkinointiviestinnän keskeisimmistä osa-alueista.

Milloin visuaalista markkinointia käytetään?

Visuaalinen markkinoinnin tulisi olla osa yrityksen kokonaismarkkinointia, joten se näkyy oikeastaan kaikessa yrityksen ulkoisessa toiminnassa eri muodoissaan. Käytännössä visuaalinen markkinointi konkretisoituu esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, myymälän esillepanossa, värimaailmassa, näyteikkunoissa, sommittelussa, messuilla, promootioissa, tapahtumamarkkinoinnissa, näyttelyissä, mainonnassa ja tuotekatalogeissa.

Visuaalisen markkinoinnin tavoitteena on yrityksen arvojen-, palvelukulttuurin-, identiteetin-, yrityksen ja sen tuotteiden visualisointi. Visuaalisen materiaalin avulla pyritään rakentamaan yrityskuvaa, vahvistamaan tuotekuvausta ja ostohalua sekä tietysti perimmäisenä ajatuksena pyritään lisäämään yrityksen kannattavuutta kaikin keinoin.

Tietoyhteiskunta, globalisaatio ja ennen kaikkea netin käyttö ovat muuttaneet visuaalisen markkinoinnin linjauksia ja strategioita perustavanlaatuisella tavalla. Aiemmin visuaalinen markkinointi pääsi näkyviin ainoastaan printtijulkaisujen ja TV-mainonnan avulla.

Vaikutuskanavat ovat nykyisiin huomattavasti moninaisemmat, ja tieto kiirii ympäri maailmaa sekunneissa. Viestinsä saa tarvittaessa todella laajan yleisön tietoisuuteen ainoastaan yhdellä klikkauksella, mikä on tuonut omalta osaltaan mukanaan myös uudenlaista vastuuta ja saanut pohtimaan mainonnan eettisyyttä uusista näkövinkkeleistä.

Visuaalisen markkinointiviestinnän välineet

Visuaalinen markkinointiviestintä on laaja käsite, joten siinä käytetään kontekstista riippuen erilaisia välineitä ja materiaaleja. Tärkeintä on, että visuaalinen viestintä tukee yrityksen toiminta-ajatusta ja koko ilme kulkee samassa linjassa, oli kyse sitten esimerkiksi henkilökunnan vaatetuksesta tai tekstityylistä. Visuaalisten materiaalien avulla luodaan mielikuvia potentiaalisille asiakkaille ja kun ne kohdistetaan oikealle kohderyhmälle, on kauppojen tekeminen helpompaa.

Erilaista ilmettä eri tilanteissa välittävät esimerkiksi valitut kuvat, videot, typografia, tuote-esittelyt ja värit. Kaikella on merkityksensä. Vaikka kuva saattaa usein olla ensimmäinen asia, johon asiakas kiinnittää huomiota, ei se välttämättä välitä sanomaansa yhtä tehokkaalla ja eksplisiittisellä tavalla, kuin tekstillä varustettuna. Esimerkiksi monet kehitysyhteistyö- tai hyväntekeväisyysjärjestöt käyttävät nykyisin kampanjoinnissaan kuvia, jotka on varustettu ainoastaan yhdellä lauseella.

Visuaalinen ilme on osa kokonaisuutta ja taitavasti tehty kokonaisuus liitettynä toimivaan tuotteeseen on iso askel eteenpäin myynnin edistämisessä. Vanha sananlasku sanoo, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta markkinoinnin suhteen väärin valittu kuva voi johtaa harhaan enemmän kuin tuhannen sanan verran.

Markkinointikampanjat saavat toisinaan julkisuutta nimenomaan raflaavien kuvien ansiosta, jolloin voikin miettiä, onko taustalla ollut nimenomaan herättää laajan yleisön huomiota polemiikin kautta. Tuolloin tuote jää myös alkuperäistä asiakassegmenttiä laajemman yleisön mieleen, joka voi pitkällä tähtäimellä osoittautua kannattavaksi

Mitä hyötyä on visuaalisesta markkinoinnista?

Visuaalisuuden merkitys markkinointiviestinnässä on kasvanut viime vuosien aikana huomattavasti, sillä valtaosa ihmisistä käyttää tiedonhankinnassaan mobiililaitetta. Tietoa saatavilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta samalla huomio- ja keskittymiskyky yhteen asiaan kerrallaan on lyhyt. Visuaalisen materiaalin avulla herätetään katsojien mielenkiinto ja toisaalta sen avulla voi antaa lisätietoa esimerkiksi tuote-esittelyn muodossa.

Verkkosivujen yhteydessä olevat kuvat ja videot nostavat myös nettisivujen asemaa hakukoneilla. Tähän kannattaa panostaa, sillä suurin osa etsii tietonsa Googlen kautta ja menestyjät haluavat näkyä myös verkossa. Visuaalista materiaalia sisältävät tietopaketit saavat tutkitusti myös enemmän sosiaalisen median jakoja kuin pelkkä teksti. Hakukoneoptimointi onkin yksi markkinointiviestinnän keskeisistä työkaluista.

Visuaalisella markkinointiviestinnällä on suuri merkitys sen usealla eri osa-alueella. Kuvat tekevät tuotteesta todellisen, ja saavat katsojan uskomaan siihen. Toisaalta on muistettava, että kuvamanipulointi on nykypäivänä äärimmäisen helppoa, ja medialukutaitoa olisi hyvä olla ainakin sen verran, että lukemaansa ja näkemäänsä osaa suhtautua asainmukaisen kriittisesti. Hämmästystä herättääkin se, kuinka helposti erilaiset huijausviestit ja jo ensinäkemältä selvästi käsitellyt kuvat saavat ihmisiä menemään lankaan.