Median vastaanottovälineet ovat muokanneet monen muun asian lisäksi markkinointityylejä. Visuaalisen markkinoinnin tärkeys korostuu erityisesti, kun tietoa etsitään mobiililaitteilla tai tableteilla. Ihmiset ovat visuaalisia luonnostaan, mutta tämän päivän tietoyhteiskunnassa se korostuu entisestään. Visuaalisen markkinointimateriaalin suurimmat edut ovat, että ne herättävät katselijoiden huomion ja onnistuneen materiaalin välityksellä pystytään jakamaan haluttua tietoa tehokkaasti.

Lukuja visuaalisuudesta

Noin 93% jokapäiväisestä kommunikaatiostamme on visuaalista. Ihmisistä 65% on todettu oppivan asioita ensisijaisesti visuaalisesti. Tutkimuksen mukaan ihminen käsittelee visuaalisen materiaalin 600 000 kertaa nopeammin kuin tekstin. Ihmiset muistavat 10% kuulemastaan, 20% lukemastaan ja 80% näkemästään. Tässä jo lukuisia syitä, miksi visuaalisen markkinoinnin osuus kokonaismarkkinointiviestinnässä on todella tärkeä. Kokonaisuuden on oltava linjassa, sillä loppujen lopuksi visuaalisen materiaalin tarkoitus on tukea yrityksen sanomaa, eikä päinvastoin.

Mitä tarkoittaa visuaalinen markkinointi?

Visuaalisen markkinoinnin tarkoituksena on yhdistää markkinointiviestit kuviin, grafiikkaan, taulukoihin, videoihin, logoihin, merkkeihin ja muuhun yrityksen julkiseen materiaaliin. Yrityksen visuaalinen ilme onkin parhaimmillaan yhtenäinen kokonaisuus, joka vahvistaa haluttua yritysmielikuvaa. Jotta visuaalisesta markkinoinnista syntyy yhtenäinen ja suunnitelma on helppo ottaa käyttöön, on parasta tehdä tarkka suunnitelma yrityksen visuaaliseen markkinointiin liittyen.

Milloin visuaalista markkinointia käytetään?

Visuaalinen markkinoinnin tulisi olla osa yrityksen kokonaismarkkinointia, joten se näkyy oikeastaan kaikessa yrityksen ulkoisessa toiminnassa eri muodoissaan. Käytännössä visuaalinen markkinointi näkyy esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, myymälän esillepanossa, värimaailmassa, näyteikkunoissa, sommittelussa, messuilla, promootioissa, tapahtumamarkkinoinnissa, näyttelyissä, mainonnassa ja tuotekatalogeissa.

Visuaalisen markkinoinnin tavoitteena on yrityksen arvojen-, palvelukulttuurin-, identiteetin-, yrityksen ja sen tuotteiden visualisointi. Visuaalisen materiaalin avulla pyritään rakentamaan yrityskuvaa, vahvistamaan tuotekuvausta ja ostohalua sekä tietysti perimmäisenä ajatuksena pyritään lisäämään yrityksen kannattavuutta kaikin keinoin.

Visuaalisen markkinointiviestinnän välineet

Visuaalinen markkinointiviestintä on laaja käsite, niinpä siinä voidaan eri tilanteista riippuen käyttää erilaisia välineitä ja materiaaleja. Tärkeintä on, että visuaalinen viestintä tukee yrityksen toiminta-ajatusta ja koko ilme kulkee samassa linjassa, oli kyse sitten henkilökunnan vaatetuksesta tai tekstityylistä. Visuaalisten materiaalien avulla luodaan mielikuvia potentiaalisille asiakkaille ja kun ne kohdistetaan oikealle kohderyhmälle, on kauppojen tekeminen helpompaa.

Erilaista ilmettä eri tilanteissa tuovat esimerkiksi valitut kuvat, videot, typografia, tuote-esittelyt, värit. Kaikella on merkityksensä. Vaikka esimerkiksi kuva saattaa olla ensimmäinen asia mihin asiakas kiinnittää huomionsa, ei se kuitenkaan ole mitään ilman tekstiä. Visuaalinen ilme on osa kokonaisuutta ja taitavasti tehty kokonaisuus liitettynä toimivaan tuotteeseen on iso askel eteenpäin myynnin edistämisessä. Vanha sananlasku sanoo, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, mutta markkinoinnin suhteen väärin valittu kuva voi johtaa harhaan enemmän kuin tuhannen sanan verran.

Mitä hyötyjä on visuaalisesta markkinoinnista?

Visuaalisuudella on entistäkin suurempi merkitys nykyajan teknologialla, sillä suurin osa ihmisistä etsii tietonsa tällä hetkellä älypuhelimellaan tai tabletillaan. Ihmisillä on tietoa saatavilla enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta samalla ihmisten huomiokyky yhteen asiaan kerrallaan on lyhyt. Visuaalisen materiaalin avulla herätetäänkin katsojien mielenkiinto ja toisaalta sen avulla voi antaa lisätietoa esimerkiksi tuote-esittelyn muodossa. Visuaalista sisältöä on helpompi ymmärtää ja kun mielenkiinto on herätetty voi kuvatekstin jälkeen asiakas siirtyä tutustumaan aiheeseen tarkemmin.

Verkkosivujen yhteydessä olevat kuvat ja videot nostavat myös nettisivujen asemaa hakukoneilla. Tähän kannattaa panostaa, sillä suurin osa etsii tietonsa Googlen kautta ja menestyjät haluavat näkyä myös verkossa. Visuaalista materiaalia sisältävät tietopaketit saavat tutkitusti myös enemmän sosiaalisen median jakoja kuin pelkkä teksti.

Visuaalisella markkinointiviestinnällä on suuri merkitys sen usealla eri osa-alueella. Kuvat tekevät tuotteesta todellisen ja saavat katsojan uskomaan siihen. Visuaalinen markkinointi on siis tärkeä osa kokonaisuutta ja tulevat menestyjätkin siihen panostavat.